ColdZyme förkortar förkylningar hos elitidrottare

En ny brittisk randomiserad och kontrollerad studie visar att elitidrottare som använder förkylningssprayen ColdZyme® får en avsevärt kortare sjukdomsperiod och dessutom mildare symptom vid övre luftvägsinfektioner vid förkylningar. De som använde ColdZyme  helt enligt instruktionerna sänkte sin sjukdomsperiod med upp till 34%, (3,5 dagar), jämfört med de som inte behandlades.

Den nya studien genomfördes vid University of Kent och är den första randomiserade och kontrollerade studie som undersöker hur ColdZyme påverkar elitidrottare. Resultaten bekräftar tidigare data från 2018 och även resultat från andra studier runt ColdZyme

En av de huvudsakliga anledningarna till att studien genomfördes med elitidrottare är att hög träningsbelastning sänker kroppens immunförsvar, vilket gör idrottarna infektionskänsliga i de övre luftvägarna. Det kan många gånger leda till att de förlorar viktiga tränings- och tävlingsdagar.

Gruppen som behandlades med ColdZyme inkluderade 123 stycken randomiserade elitidrottare inom uthållighetssporter såsom triathlon, maraton och cykling och studien genomfördes under två förkylningssäsonger, med start i december 2017. Deltagarna följdes under tre månader och fick skatta sina sjukdomssymptom på en speciell förkylningsskala.

Här är vanliga frågor kring ColdZyme – se svaren

Resultaten av studien var över förväntan; preliminärt visar den att förkylningsperioden förkortades med 26 procent. De av deltagarna som följde instruktionerna till punkt och pricka fick ett statistiskt säkerställt resultat på hela 34 procent, jämfört med kontrollgruppen. Samtidigt förlorade deltagarna i kontrollgruppen bara 1,6 träningsdagar, jämfört med kontrollgruppens 3,5 dagar per sjukdomstillfälle. Därutöver blev förkylningssymptomen betydligt mildare för de som behandlades med ColdZyme.

- Behandlingsstrategier för att minska sjukdomar är särskilt till nytta för idrottare genom att minska antalet förlorade träningsdagar. Denna studie indikerar att ColdZyme kan förkorta naturligt förekommande förkylningar rapporterade av elitidrottare och leder till färre antal förlorade träningsdagar på grund av övre luftvägsinfektioner, framför allt vid korrekt användning av ColdZyme, säger Dr Glen Davison, vid School of Sport and Exercise Sciences, University of Kent.

Läs mer om ColdZyme här

- Det glädjande resultatet från den forskarinitierade studien bekräftar resultaten från tidigare studier med ColdZyme och stärker dokumentationen för ColdZyme, säger Fredrik Lindberg, VD för Enzymatica.

ColdZyme fungerar lika bra för de som inte idrottar. En dubbelblind placebokontrollerad studie, ColdPrev, visade att sjukdomsperioden mer än halverades(-54 %), för friska vuxna som smittades med rhinovirus och därefter behandlades med ColdZyme. Resultaten har konfirmerats ytterligare i en kliniskt kontrollerad studie på naturligt förekommande förkylningar, samt i ett flertal tidigare observationsstudier, som också påvisar kortare förkylningar vid användning av ColdZyme.

Här kan du köpa ColdZyme

coldzyme (kopia)

Faktaruta ColdZyme:

• ColdZyme® Munspray verkar mot orsaken till förkylningen, själva förkylningsviruset. Sprayen är lätt att använda och verkar omedelbart genom att bilda en skyddande barriär.

• ColdZyme® Munspray kan förebygga förkylning och kan förkorta* sjukdomsförloppet om den används i ett tidigt stadium av infektionen.

• ColdZyme® Munspray används i munhåla och svalg där förkylningsvirus får fäste och förökar sig. Den bildar en skyddande barriär på slemhinnan. Barriären fungerar osmotiskt och fångar in förkylningsvirus, i barriären deaktiverar enzymet virus förmåga att infektera celler, och skyddar därmed, så att kroppen kan göra sig av med dem på naturlig väg.

*) M Clarsund et al, Common cold prophylaxis using ColdZyme Mouth Spray, Congress of the Nordic Association of Otolaryngology Copenhagen 2014

Läs mer på www.coldzyme.se

Skydda dig mot förkylningsvirus och halsont

ColdZyme Att få ont i halsen är ofta det första steget innan förkylningen drar igång. När våren dessutom börjar närma sig för varje dag som går är det många som kan riskera att bli sjuka. Nu kan du njuta av våren fullt ut genom att använda ColdZyme®