Nu tillhör ColdZyme den högsta klassen inom medicinteknik

När en förkylning ska förebyggas eller förkortas rekommenderar apotekspersonalen främst ColdZyme®, visar en tidigare marknadsundersökning. Nu har ColdZyme uppklassificerats och tillhör ”klass III” – den högsta klassen inom medicinteknik för hela EU.

Att få bot på en jobbig förkylning, både innan och under utbrottet, har tidigare känts snudd på omöjligt. ColdZyme skyddar mot förkylningsvirus, förkortar en förkylning samtidigt som den lindrar halsont och förkylningssymptom, vilket gör att ColdZyme har en av de bredaste indikationerna vid förkylning. Dess framgång visade sig inte minst när ”mystery shoppers” besökte nästan 100 apotek runtom Sverige och utgav sig för att ha sjukdomssymptom, varpå ColdZyme var den produkt som rekommenderades allra flest gånger av apotekspersonalen.

Nu väntar nästa bemärkelse för ColdZyme. I april fick förkylningssprayen en ny certifiering enligt det Medicintekniska Direktivet 93/42/EEC (MDD) av det anmälda organet Eurofins Product Testing – och har nu fått en CE-märkning av högsta klass.

Vanliga frågor och svar om ColdZyme – läs mer här

Detta betyder certifieringen
Den nya certifieringen innebär att ColdZyme får säljas som en klass III medicinteknisk produkt inom hela EU. Den nya uppklassificeringen innebär att all dokumentation, påståenden, processer för kvalitet och spårbarhet har godkänts på högsta möjliga nivå. Godkännandet avser ColdZymes primära användning, att behandla och lindra en förkylning, dess indikationer och dess efterföljande påståenden:

Läs mer om ColdZyme här

Indikationer:

  • Används när man inte har symptom, vid exponering av förkylningsvirus, för att skydda mot förkylningsvirus
  • Används vid symptom, för att förkorta och lindra förkylningen.

Hälsopåståenden (kliniska fördelar):

  • ColdZyme skyddar mot förkylningsvirus.
  • ColdZyme kan förkorta förkylning om det används vid ett tidigt stadium av infektionen.
  • ColdZyme lindrar förkylningssymptom och halsont.

Så fungerar ColdZyme
Att använda sig av ColdZymes förkylningsspray går snabbt och är mycket enkelt. Allt som krävs är ett par sprayningar i svalget. Då bildas en skyddande barriär där förkylningsvirus riskerar att få fäste och föröka sig. Barriären fångar då in viruset och hindrar virusen från att infektera dina celler, och låter din kropp göra sig av med viruset på naturlig väg.

Köp ColdZyme här

ColdZyme bildar en skyddande barriär på slemhinnan i svalget. Barriären fungerar osmotiskt mot förkylningsvirus och fångar in dem och förhindrar att de infekterar celler, så att kroppen kan göra sig av med dem på naturlig väg.

Kan lindra halsont
Under fjolåret fick ColdZyme utökade produktpåståenden. Det innebär att ColdZyme, som tidigare kan förebygga och förkorta en förkylning, även kan lindra halsont och förkylningssymptom.

Här kan du köpa ColdZyme

coldzyme (kopia)

Faktaruta ColdZyme:

• ColdZyme® Munspray verkar mot orsaken till förkylningen, själva förkylningsviruset. Sprayen är lätt att använda och verkar omedelbart genom att bilda en skyddande barriär.

• ColdZyme® Munspray kan förebygga förkylning och kan förkorta* sjukdomsförloppet om den används i ett tidigt stadium av infektionen.

• ColdZyme® Munspray används i munhåla och svalg där förkylningsvirus får fäste och förökar sig. Den bildar en skyddande barriär på slemhinnan. Barriären fungerar osmotiskt och fångar in förkylningsvirus, i barriären deaktiverar enzymet virus förmåga att infektera celler, och skyddar därmed, så att kroppen kan göra sig av med dem på naturlig väg.

*) M Clarsund et al, Common cold prophylaxis using ColdZyme Mouth Spray, Congress of the Nordic Association of Otolaryngology Copenhagen 2014

Läs mer på www.coldzyme.se

Skydda dig mot förkylningsvirus och halsont

ColdZyme Att få ont i halsen är ofta det första steget innan förkylningen drar igång. När våren dessutom börjar närma sig för varje dag som går är det många som kan riskera att bli sjuka. Nu kan du njuta av våren fullt ut genom att använda ColdZyme®