Skydda dig mot förkylningsvirus och halsont

Att få ont i halsen är ofta det första steget innan förkylningen drar igång. När våren dessutom börjar närma sig för varje dag som går är det många som kan riskera att bli sjuka. Nu kan du njuta av våren fullt ut genom att använda ColdZyme®

Trots att det på många håll i landet varit en tämligen varm vinter är det många som glädjer sig över att våren närmar sig. Allt från uteluncher till varma promenader lockar ut fler på gatorna – samtidigt som våren ofta kan innebära förkylning. För att undvika detta kan du använda ColdZyme, som du sprayar direkt i svalget.

ColdZyme skyddar mot förkylningsvirus
Ett vanligt tecken på att du drabbats av ett förkylningsvirus är du har halsont. För många innebär det ett varningens finger för att det väntas flera dagar i sjukstugan, men så behöver inte vara fallet.

– Genom att använda ColdZyme direkt vid första symptom får du allra bäst effekt mot halsont och andra förkylningssymptom, säger Ulf Blom på Enzymatica.

Vanliga frågor och svar om ColdZyme – läs mer här

ColdZyme bildar en skyddande barriär på slemhinnan i svalget. Barriären fungerar osmotiskt mot förkylningsvirus och fångar in dem och förhindrar att de infekterar celler, så att kroppen kan göra sig av med dem på naturlig väg.

Kan lindra halsont
Under fjolåret fick ColdZyme utökade produktpåståenden. Det innebär att ColdZyme, som tidigare kan förebygga och förkorta en förkylning, även kan lindra halsont och förkylningssymptom.

Här kan du köpa ColdZyme

coldzyme (kopia)

Faktaruta ColdZyme:

• ColdZyme® Munspray verkar mot orsaken till förkylningen, själva förkylningsviruset. Sprayen är lätt att använda och verkar omedelbart genom att bilda en skyddande barriär.

• ColdZyme® Munspray kan förebygga förkylning och kan förkorta* sjukdomsförloppet om den används i ett tidigt stadium av infektionen.

• ColdZyme® Munspray används i munhåla och svalg där förkylningsvirus får fäste och förökar sig. Den bildar en skyddande barriär på slemhinnan. Barriären fungerar osmotiskt och fångar in förkylningsvirus, i barriären deaktiverar enzymet virus förmåga att infektera celler, och skyddar därmed, så att kroppen kan göra sig av med dem på naturlig väg.

*) M Clarsund et al, Common cold prophylaxis using ColdZyme Mouth Spray, Congress of the Nordic Association of Otolaryngology Copenhagen 2014

Läs mer på www.coldzyme.se