Studie visar: Apoteken rekommenderar ColdZyme

En marknadsundersökning* talar sitt tydliga språk: Majoriteten av de som frågar efter hjälp och rekommendationer mot sin förkylning på apotek får rådet att prova ColdZyme. 

ColdZyme förebygger förkylning, reducerar virus och kan förkorta en förkylning – dessutom visar en ny marknadsundersökning att sprayen är den mest rekommenderade produkten mot förkylning av apotekspersonal i svenska storstäder1, 2.

Studien utgörs av totalt 93 apotek som har besökts i storstadsområdena Stockholm, Göteborg och Malmö med syftet att se vilken produkt som oftast rekommenderas mot förkylning. Så kallade ”Mystery Shoppers” utgav sig för att vara konsumenter med symptom som exempelvis sjukdomskänsla och ont i halsen och bad apotekspersonalen att rekommendera något som kunde hjälpa mot förkylningen. Resultatet var signifikant: ColdZyme var produkten som rekommenderades oftare än andra förkylningsprodukter för att förebygga eller förkorta en förkylning.

Bildar en skyddande barriär
ColdZyme verkar direkt på orsaken till förkylning, alltså själva förkylningsviruset. Sprayen kan fungera både förebyggande och när en förkylning redan hunnit bryta ut.
– När du sprayar i munnen och svalget bildas en skyddande barriär på slemhinnan. Barriären fångar in förkylningsvirus och deaktiverar virusets förmåga att infektera celler, så att svalget skyddas och låter kroppen göra sig av med viruset på naturlig väg, säger Mats Clarsund, forskningschef på Enzymatica. 

Exempel på tillfällen då risken ökar att smittas av förkylningsvirus är vid större familjeträffar, tågresor och flygresor, på jobbet i kontorslandskap eller under typiska förkylningstider som semesterslut, skolstart eller julledighet.
– Genom att använda sprayen förebyggande när du utsätts för en ökad risk att smittas går det att förhindra att en förkylning bryter ut. Om du har drabbats är det dessutom möjligt att förkorta sjukdomstiden med hjälp av ColdZyme.

Faktaruta marknadsundersökningen:

*) ©GfK 2017 – Mystery Shopping & Attitudinal study at Swedish Pharmacies, Apr-May 2017

ColdZyme är den mest rekommenderade förkylningsprodukten på svenska apotek

  • En marknadsundersökning genomfördes via sk ”Mystery Shopping” för att undersöka vilka förkylningsprodukter som rekommenderas, då en konsument kommer in med symptom och frågar efter hjälp och rekommendation
  • Resultat: ColdZyme är den förkylningsprodukt som apotekspersonal rekommenderar oftast för att förebygga och förkorta förkylning1,2

1) Totalt 93 apotek besöktes i storstadsområdena Stockholm / Göteborg / Skåne

2) Mystery Shopping utförd av GfK visar att ColdZyme av apotekare rekommenderas signifikant (P <0,001) oftare än andra förkylningsprodukter för att förebygga och förkorta förkylning till personer som börjar känna sig förkylda el har ont i halsen.

coldzyme (kopia)

Faktaruta ColdZyme:

• ColdZyme® Munspray verkar mot orsaken till förkylningen, själva förkylningsviruset. Sprayen är lätt att använda och verkar omedelbart genom att bilda en skyddande barriär.

• ColdZyme® Munspray kan förebygga förkylning och kan förkorta* sjukdomsförloppet om den används i ett tidigt stadium av infektionen.

• ColdZyme® Munspray används i munhåla och svalg där förkylningsvirus får fäste och förökar sig. Den bildar en skyddande barriär på slemhinnan. Barriären fungerar osmotiskt och fångar in förkylningsvirus, i barriären deaktiverar enzymet virus förmåga att infektera celler, och skyddar därmed, så att kroppen kan göra sig av med dem på naturlig väg.

*) M Clarsund et al, Common cold prophylaxis using ColdZyme Mouth Spray, Congress of the Nordic Association of Otolaryngology Copenhagen 2014

Läs mer på www.coldzyme.se

coldzymeprodukt