Så kan du halvera dina förkylningsdagar

Du vaknar på måndagsmorgonen redo att kliva upp och beta av veckans fullspäckade kalender. Halsen kliar och näsan likaså – typiskt. Med ColdZyme går det att stoppa eller förkorta den där förkylningen som alltid kommer lika olägligt. 

Personen du skakar hand med på jobbet, barnen du hämtar från förskolan, tidningen du läser på favoritbageriet – förkylningsvirus finns överallt och är svåra att undvika. Visste du att det finns hundratals olika förkylningsvirus? Trots oklanderlig handhygien kan du bli smittad så en god idé är att testa ColdZyme munspray. ColdZyme bildar en skyddande barriär på slemhinnan i svalget där förkylningsvirus annars får fäste och förökar sig.

Reducera virusmängden med 99 procent

En studie lät 46 deltagare infekteras med ett och samma förkylningsvirus. Hälften blev behandlade med ColdZyme och resten med placebo. Resultatet var att ColdZyme reducerade virusmängden i halsen med 99 procent och förkortade förkylningen med 3,5 dagar – en minskning med 54 procent jämfört med de som fick placebo.

Klicka här för att läsa mer om studien

coldzyme (kopia)

Faktaruta ColdZyme:

• ColdZyme® Munspray verkar mot orsaken till förkylningen, själva förkylningsviruset. Sprayen är lätt att använda och verkar omedelbart genom att bilda en skyddande barriär.

• ColdZyme® Munspray kan förebygga förkylning och kan förkorta* sjukdomsförloppet om den används i ett tidigt stadium av infektionen.

• ColdZyme® Munspray används i munhåla och svalg där förkylningsvirus får fäste och förökar sig. Den bildar en skyddande barriär på slemhinnan. Barriären fungerar osmotiskt och fångar in förkylningsvirus, i barriären deaktiverar enzymet virus förmåga att infektera celler, och skyddar därmed, så att kroppen kan göra sig av med dem på naturlig väg.

*) M Clarsund et al, Common cold prophylaxis using ColdZyme Mouth Spray, Congress of the Nordic Association of Otolaryngology Copenhagen 2014

Läs mer på www.coldzyme.se

coldzymeprodukt